Zoek
Sluit dit zoekvak.
Winkelwagen

Voorwaarden en bepalingen

Welkom bij Toolsvandecoach.com. Wij maken deel uit van een internationaal netwerk van websites en bezoekers van onze websites dienen akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Lees ze aandachtig door. Ze worden van tijd tot tijd bijgewerkt of gewijzigd, dus we raden aan ze regelmatig te raadplegen.

1 – Wettelijke informatie

Toolsvandecoach.com is eigendom van en wordt beheerd door OutilsDuCoach (de Onderneming), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Société à responsabilité limitée – SARL) ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder het nummer B 949880918.

Contact met ons kan worden opgenomen via het onlineformulier of door een e-mail te sturen naar: contact@toolsvandecoach.com

De website is beschikbaar via de URL: https://toolsvandecoach.com en wordt gehost op de servers van OVH met als hoofdkantoor: 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix.

2 – Inleiding

Het doel van deze Algemene Voorwaarden, is het bepalen van de regels voor het gebruik van de Toolsvandecoach.com website (de Site) en haar diensten. Bezoekers (de Gebruiker) van de Site dienen deze eerst te lezen. Door de Site te bezoeken, aanvaardt de Gebruiker deze voorwaarden volledig en erkent hij het doel waarvoor de Site en de producten bestemd zijn.

De Site is gratis beschikbaar op het internet, maar gratis inhoud mag alleen worden gekopieerd en verspreid als een verwijzing en link naar de oorspronkelijke bron wordt opgenomen: (cc) Toolsvandecoach.com – 2020

De Site biedt ook een reeks e-boeken, sjablonen en kits, kaartspellen en trainingsmateriaal (de Producten) voor gebruik door de coachingsgemeenschap.

De Producten zijn te koop via onze On-line shop en alleen beschikbaar via download zodra volledige betaling is ontvangen. Ze zijn ontworpen om te worden gebruikt door een individuele coach (licentie voor één gebruiker) in één-op-één- of groepscoaching sessies, workshops of seminars. De Producten mogen alleen worden gebruikt door iemand die voldoende gekwalificeerd of geïnformeerd is en zijn niet bedoeld als bron van advies.

De Onderneming is de exclusieve eigenaar van de Producten en door de Site te bezoeken, aanvaardt de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden volledig en erkent hij het doel waarvoor de Site en de Producten zijn bedoeld. Als een van de Producten wordt gebruikt voor een ongeoorloofd doel, wordt de licentie voor eenmalig gebruik automatisch beëindigd.

De Site aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het latere gebruik van de Producten en als de Vennootschap in rechte enige aansprakelijkheid blijkt te hebben, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de kosten van het Product dat van de Site is gekocht.

 

3 – Definities

Binnen deze algemene voorwaarden hebben woorden of uitdrukkingen die beginnen met een hoofdletter de volgende betekenis:

Bedrijf – OutilsDuCoach is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Société à responsabilité limitée – SARL) geregistreerd in het handels- en bedrijvenregister van Parijs onder het nummer B 949880918.

Cookie – Een Cookie is een klein stukje data dat verstuurd wordt door een website en opgeslagen wordt op de computer van de gebruiker om de website te helpen informatie te onthouden.

Bestanden – Alles wat van de site kan worden gedownload of opgeslagen.

Informatie – Alle inhoud die op de site beschikbaar is

Producten – De reeks e-books, sjablonen en kits, kaartspellen en trainingsmaterialen die beschikbaar zijn via download zodra de betaling is ontvangen.

Site – De website: Toolsvandecoach.com

Gebruiker – Iedere persoon die toegang heeft tot de site, ongeacht waar hij zich bevindt en hoe hij verbinding maakt met de site.

 

4 – Toegang tot de Site

De Onderneming aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de manier waarop de Gebruiker verbinding maakt met de Site en draagt alle verantwoordelijkheid over aan de Gebruiker voor de kosten van het maken van verbinding met de Site, het bekijken van de Informatie of inhoud en het downloaden van Bestanden of Producten. De Gebruiker begrijpt dat er onderhoud kan worden uitgevoerd op de Site zonder dat de Gebruiker hiervan vooraf op de hoogte wordt gesteld en accepteert de kenmerken en beperkingen van het internet. De Gebruiker dient ervoor te zorgen dat hij/zij de nieuwste versie van de internetbrowser gebruikt die hij/zij wenst te gebruiken en up-to-date antivirussoftware heeft geïnstalleerd.

De Onderneming is de exclusieve eigenaar van de Site, de structuur en alle informatie, inhoud of Producten die erop worden gepresenteerd. De Gebruiker stemt ermee in de Site of een deel ervan niet te kopiëren of te reproduceren en zal de Vennootschap op de hoogte stellen als hij op de hoogte is van een andere site, persoon of bedrijf dat informatie of inhoud van de Site gebruikt zonder een duidelijke verwijzing en link terug naar de bron op te nemen.

 

5 – Gebruikersaccount

Het is mogelijk dat de Gebruiker een account wil aanmaken op de Site en de profielinformatie wil invullen. Dit stelt de Gebruiker in staat om opmerkingen toe te voegen aan blogberichten, persoonlijke gegevens op te slaan en geeft gemakkelijk toegang tot Producten die hij of zij in de online shop heeft gekocht.

Een Gebruikersaccount wordt ingesteld en beheerd via het ‘hoofdpictogram’ rechtsboven op de homepage. Dit is een geautomatiseerd proces en er wordt geen financiële informatie verzameld of bewaard op de Site.

 

6 – Wachtwoorden

Het wachtwoord kan op elk moment worden bijgewerkt en het blijft de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om het wachtwoord waarmee hij/zij zich aanmeldt op de Site te selecteren en veilig te bewaren.

Als de Gebruiker van mening is dat zijn wachtwoord op welke manier dan ook is gecompromitteerd, moet hij de Site hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen via het contactformulier, zodat een nieuw wachtwoord kan worden aangemaakt.

 

7 – Intellectueel eigendom

De Onderneming is de exclusieve eigenaar van de Site, de structuur en alle informatie, inhoud en Producten die erop worden gepresenteerd. De Gebruiker verbindt zich ertoe de Website of een deel ervan niet te kopiëren of te reproduceren en zal de Onderneming op de hoogte brengen als hij op de hoogte is van het feit dat een andere site, persoon of bedrijf informatie of inhoud van de Website gebruikt zonder een duidelijke verwijzing en link naar de bron op te nemen.

De Vennootschap is de exclusieve eigenaar van de Producten en door de Site te bezoeken, aanvaardt de Gebruiker deze algemene voorwaarden volledig en erkent hij het doel waarvoor de Site en de Producten bestemd zijn.

De Producten zijn te koop via onze online winkel en zijn alleen beschikbaar via download nadat volledige betaling is ontvangen. Ze zijn ontworpen om te worden gebruikt door een individuele coach (licentie voor één gebruiker) in één-op-één- of groepscoachingsessies, workshops of seminars. De Producten mogen alleen worden gebruikt door iemand die voldoende gekwalificeerd of geïnformeerd is en zijn niet bedoeld als bron van advies. Als een van de Producten wordt gebruikt voor een ongeoorloofd doel, wordt de licentie voor eenmalig gebruik automatisch beëindigd.

Eenmaal aangeschaft en gedownload, kunnen de Producten worden gerebrand, geprint of gemaild als onderdeel van het coachingsproces, maar ze kunnen niet worden doorverkocht, weggegeven of online gratis beschikbaar worden gesteld.

Wederverkoop van de Producten (direct of indirect, geheel of gedeeltelijk) is ten strengste verboden. De Producten zijn ontworpen om te worden gebruikt door een individuele coach als onderdeel van het coachingsproces en kunnen alleen worden gebruikt bij het direct coachen of werken met een cliënt. Wederverkoop omvat, maar is niet beperkt tot, het gebruik van de Producten (of gedeeltelijke inhoud) in een boek of e-book, op een website of in een online of e-coachingsprogramma waarbij het enige contact met de cliënt geautomatiseerd is.

Het weggeven of online beschikbaar stellen van de Producten is ten strengste verboden. De Producten (of gedeeltelijke inhoud) mogen niet beschikbaar worden gesteld op een website of in een app, blog, nieuwsbrief of sociale media als een gratis bron. Dit omvat maar is niet beperkt tot het delen van de Producten in een openbaar of besloten (leden)gedeelte van een website.

 

8 – Cookies

Een cookie is een klein stukje informatie dat door een website wordt verzonden en op de computer van de Gebruiker wordt opgeslagen om websites te helpen informatie over de Gebruiker en zijn surfactiviteiten te onthouden. Dit kan gaan om items die aan het virtuele winkelwagentje zijn toegevoegd, informatie die op een formulier is ingevuld en of de Gebruiker al dan niet is ingelogd en met welk gebruikersaccount hij of zij is ingelogd.

Cookies helpen de Site correct te functioneren, maar als de Gebruiker zijn browser instelt om ze te blokkeren of te weigeren, zijn sommige van onze websitediensten mogelijk niet volledig toegankelijk of werken ze niet correct.

De Site slaat geen cookies op zodra de huidige sessie is beëindigd en de gebruiker kan cookies op elk gewenst moment beheren, deactiveren of verwijderen met behulp van de opties in zijn internetbrowser.

 

9 – Persoonsgegevens

Het bedrijf volgt de richtlijnen van de General Data Protection Regulation (GDPR) voor het controleren, verwerken, behandelen en beschermen van persoonlijke gegevens die via de volgende formulieren worden verzameld:

– Aanmelden voor de nieuwsbrief

– Een gebruikersaccount aanmaken

– Downloads en aankopen in onze online winkel

Door deze formulieren in te vullen en te verzenden, gaat de gebruiker ermee akkoord dat het bedrijf de informatie uitsluitend gebruikt voor de reden waarvoor deze is verstrekt. Alle persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en stellen het Bedrijf in staat om bestellingen via onze online winkel te verwerken. Ze worden nooit gedeeld met derden, maar worden gebruikt om regelmatig een e-nieuwsbrief te versturen. Om de e-nieuwsbrief op elk gewenst moment af te melden, klikt u op de link ‘afmelden’ onderaan de e-mail.

10 – Beperkte aansprakelijkheid

De Onderneming aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het latere gebruik van informatie die op de Site wordt gepresenteerd en deze is niet bedoeld als bron van advies.

De Onderneming aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het latere gebruik van de Producten en deze mogen alleen worden gebruikt door iemand die over de juiste kwalificaties of kennis beschikt. De Producten zijn niet bedoeld als bron van advies. Indien de aansprakelijkheid van de Onderneming in rechte wordt vastgesteld, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de kosten van het Product dat van de Site is gekocht.

De Onderneming aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de manier waarop de Gebruiker verbinding maakt met de Site en draagt alle verantwoordelijkheid over aan de Gebruiker voor de kosten van het maken van verbinding met de Site, het bekijken van de Informatie of inhoud en het downloaden van Bestanden of Producten. De Gebruiker dient ervoor te zorgen dat hij/zij de nieuwste versie van de internetbrowser gebruikt en up-to-date antivirussoftware heeft geïnstalleerd.

Als deze Algemene voorwaarden op enigerlei wijze worden geschonden, worden de Onderneming en de Site volledig schadeloos gesteld voor alle kosten, aansprakelijkheid, onkosten, vorderingen of verliezen die mogelijk worden geleden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht en treden in werking op de datum van hun online publicatie en zijn rechtstreeks afdwingbaar tegen de Gebruiker. In het geval van een geschil of betwisting zijn uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd. Als een van de bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig of onuitvoerbaar zou worden verklaard op grond van een wet, voorschrift of na een gerechtelijke uitspraak die in kracht van gewijsde is gegaan, zou deze als ongeschreven worden beschouwd en zouden de overige bepalingen van kracht blijven.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde worden bijgewerkt of gewijzigd, en elke bijwerking kan aan de Gebruiker worden tegengeworpen vanaf het moment dat ze zijn gepubliceerd.

 

11 – Klantenservice

Het team staat voor u klaar tijdens de normale kantooruren: Maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur.

Gebruik ons online formulier of stuur een e-mail naar: contact@toolsvandecoach.com

We streven ernaar alle e-mails doordeweeks binnen 24 uur te beantwoorden, of op de eerstvolgende werkdag als we ze in het weekend of op feestdagen ontvangen.

Onze online winkel

De Onderneming heeft ook verkoopvoorwaarden gepubliceerd voor de aankoop van Producten via de online winkel. Ze maken deel uit van deze Algemene voorwaarden, dus de Gebruiker moet deze informatie lezen voordat hij iets in het virtuele winkelwagentje plaatst.